Kancelaria Radcy Prawnego Bożena Kotarska

Witamy w Kancelarii  

  Kancelaria Radcy Prawnego Bożeny Kotarskiej specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa oświatowego, prawa związkowego i prawa administracyjnego.
 
   W obszarze działania Kancelarii znajdują się także sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa o stowarzyszeniach i fundacjach oraz prawa gospodarczego.

   Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym, będącym przedsiębiorcami, oraz innym podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej.
 
  Pomoc świadczona jest zarówno w siedzibie Kancelarii, jak też w siedzibie Klienta lub innym miejscu uzgodnionym z Klientem.

  Dogodną na rzecz Klienta formą świadczenia usług takich jak: sporządzenie pisma procesowego, opinii prawnej, wzoru umowy czy udzielenie porady prawnej, jest tzw. porada ‘on-line’, czyli usługa świadczona za pośrednictwem internetu. Wystarczy skorzystać z formularza, znajdującego się w podstronie KONTAKT i precyzyjnie opisać problem. Radca Prawny niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, informując o kosztach i terminie udzielenia odpowiedzi, na wskazany przez Klienta adres e-mail.                                                                                                            Zapraszam do współpracy 


                                                                                                                  Bożena Kotarska
Kancelaria Radcy Prawnego
Bożena Kotarska
ul. Wolna 3  
42-202 Częstochowa
tel. +48 692 26 00 33

bozena.kotarska@gazeta.pl